Taxfree: Et skritt i riktig retning

Arbeiderpartiets landsmøte har gått inn for at Vinmonopolet skal overta taxfreesalget av alkohol ved norske flyplasser. – Dette er et skritt i riktig retning, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan.

Les mer

Ungdomskontrakter – fra bot til bedring

Publisert 14.04.15 - 12:42 av Actis Rusfeltets samarbeidsorgan

Det har skjedd en stille revolusjon i reaksjonen på bruk og besittelse av mindre mengder narkotika for ungdom. Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan har nå kartlagt bruken av ordningen med ungdomskontrakter i alle politidistrikt. Konklusjonen er at ordningen hjelper ungdom ut av tåka.

Les mer

Actis advarer mot heroinbehandling

Publisert 08.04.15 - 14:54 av Actis Rusfeltets samarbeidsorgan

- Ropet i norsk rusbehandling er ikke etter gratis heroin, men mer penger til rehabilitering og ettervern, sier Mina Gerhardsen generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan. Denne uken behandler Stortinget et forslag om å tilby heroinassistert behandling til rusmisbrukere.

Les mer

Krf vil ha alkolås på alle offentlige kjøretøy

Publisert 08.04.15 - 17:24 av Actis Rusfeltets samarbeidsorgan

Kristelig Folkeparti går inn for at det skal installeres alkolås på all kollektivtransport og i taxier. – Forslaget er et viktig skritt for å bedre trafikksikkerheten, mener Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan og MA - Rusfri trafikk og livsstil.

Les mer

Heroinassistert behandling - veien til et verdig liv?

Publisert 07.04.15 - 08:05 av Actis Rusfeltets samarbeidsorgan

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan presenterer i dette notatet internasjonale erfaringer fra heroinassistert behandling. Vi ser på de ulike dilemmaene behandlingsformen byr på og på hovedlinjene i debatten.

Les mer

Alternative reaksjoner – fra alternativ til normalen

Publisert 27.03.15 - 16:08 av Actis Rusfeltets samarbeidsorgan

- Ofte følger politikken den offentlige debatten, men når det gjelder alternative reaksjoner på narkotikaforbrytelser har det foregått en stille revolusjon som den offentlige debatten ikke har fått med seg, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan.

Les mer

Neste trinn: Alkoholstrategi inn IA-avtalen

Publisert 27.03.15 - 12:56 av Actis Rusfeltets samarbeidsorgan

Den nye folkehelsemeldingen er opptatt av at arbeidslivet skal gjøre en større innsats for å forebygge rusproblemer. – Det er positivt. Samtidig er det viktig at vi går fra holdningsarbeid til handlinger. Actis ønsker å få rusforebyggende arbeid som en del av avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA). Slik får vi sikret nødvendig innsats, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan.

Les mer

ACTIS - RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan er en samfunnspåvirker innenfor ruspolitikk, og et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner på rusfeltet. Actis jobber for å redusere skadene ved bruk av alkohol, narkotika og pengespill.

Kalender - Hendelser som kommer

apr
m t o t f l s
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Idium webpubliseringWEBPUBLISERING