Bill. mrk.: Søker modige politikere

Taxfreeordningen bidrar til økt alkoholkonsum, undergraver vinmonopolordningen, er lite miljøvennlig og er en dyr måte å finansiere flyplasser på. Actis etterlyser modige politikere som tør diskutere en avvikling av taxfreeordningen.

Fra å være en liten ventil i alkoholpolitikken, er inntektene fra alkoholsalget på Gardermoen nå en vesentlig bidragsyter til Avinor, som bruker inntektene til å finansiere mindre lønnsomme flyplasser. På en liten del av regnearket gir dette menin

I ytterste konsekvens kan salgsforskyvningen bort fra Vinmonopolet true denne viktige alkoholpolitiske ordningen. Det er derfor på tide at politikerne tar utfordringene taxfreesalget utgjør på alvor:

  • Fellesskapet taper mellom 3,5 og 5 milliarder kroner i avgiftsinntekter (tapte alkoholavgifter og merverdiavgift) ved å flytte store andeler av alkoholsalget til taxfree fremfor Vinmonopolet.
  • Folkehelsen taper ved at det selges og drikkes mer alkohol enn uten taxfree. Subsidiering av helseskadelige produkter undergraver våre nasjonale mål om å redusere alkoholskader.
  • Norge har en god tradisjon for å føre en ansvarlig alkoholpolitikk med mål om å minimere skader fra alkoholbruk. Regulert pris, tilgjengelighet og reklameforbud er bærebjelkene i norsk alkoholpolitikk. Taxfreeordningen undergraver dette ved å gjøre alkohol billigere og mer tilgjengelig.

Actis anbefaler derfor å avvikle dagens taxfreeordning.

Last ned Actis-notatet Taxfree: Et avvik i norsk alkoholpolitikk

Ruspenger må øremerkes

Statsbudsjett: Regjeringen melder om en 200-millioners satsning på rus og psykiatri. Fordelingen er 100 millioner til rus og 100 til psykiatri. Uten øremerking risikerer vi at pengene i stedet går til gatebelysning og sykehjemsplasser.

Les mer

Actis inviterer til seminar: Hvordan frivilige organisasjoner kan påvirke EU

Publisert 02.10.14 - 11:10 av Luisa Klaveness

20. oktober inviterer Actis medlemsorganisasjoner og andre interesserte til seminar i Oslo. Målet er at deltakerne skal få mer kunnskap om EU-systemet, og lære mer om påvirkningsmulighetene som finnes for frivillige organisasjoner.

Les mer

Venstre verner lukket julepol

Publisert 02.10.14 - 14:10 av Luisa Klaveness

Venstre har besluttet at partiet ikke vil åpne for polutsalg på julaften av hensyn til barn som lever i familier med rusproblemer - Dette er en veldig god julehilsen fra Venstre. Fortsatt stengte Vinmonopol på julaften er viktig for barn som lever med voksne som ruser seg, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan.

Les mer

Gårdssalgssmutthullet

Publisert 02.10.14 - 15:46 av Luisa Klaveness

En regjeringsoppnevnt ekspertgruppe har nylig konkludert med at gårdssalg av noen alkoholholdigeprodukter, som eplesider og mjød, kan kombineres med vinmonopolordningen. Utvalget mener imidlertid dette ikke er uten risiko. - Den risikoen mener vi regjeringen ikke bør ta. Ordningen med Vinmonopol er altfor viktig til at vi skal ta sjansen på at EU krever den fjernet, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan.

Les mer

Helsedirektoratet ber om innspill til innretning av tilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende arbeid

Publisert 30.09.14 - 11:30 av Luisa Klaveness

Hvordan bør fremtidens tilskuddsordninger for rusmiddelforebyggende arbeid organiseres? Helsedirektoratet ber nå frivillige organisasjoner om innspill til dette spørsmålet.

Les mer

23 organisasjoner ber Venstre og KrF verne julestengt vinmonopol

Publisert 25.09.14 - 16:59 av Luisa Klaveness

Regjeringen har foreslått at Vinmonopolet skal være åpent på julaften. Nå ber 22 organisasjoner som jobber med barn eller rusfeltet stortingspolitikere om å stoppe forslaget. – Vi ber om at hensyn til barn som lever med voksne som drikker for mye settes foran hensyn ti l handel denne dagen, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan.

Les mer

ACTIS - RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan er en samfunnspåvirker innenfor ruspolitikk, og et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner på rusfeltet. Actis jobber for å redusere skadene ved bruk av alkohol, narkotika og pengespill.

Kalender - Hendelser som kommer

Idium webpubliseringWEBPUBLISERING