Helsedirektoratet ber om innspill til innretning av tilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende arbeid

Hvordan bør fremtidens tilskuddsordninger for rusmiddelforebyggende arbeid organiseres? Helsedirektoratet ber nå frivillige organisasjoner om innspill til dette spørsmålet.

Les mer

23 organisasjoner ber Venstre og KrF verne julestengt vinmonopol

Publisert 25.09.14 - 16:59 av Luisa Klaveness

Regjeringen har foreslått at Vinmonopolet skal være åpent på julaften. Nå ber 22 organisasjoner som jobber med barn eller rusfeltet stortingspolitikere om å stoppe forslaget. – Vi ber om at hensyn til barn som lever med voksne som drikker for mye settes foran hensyn ti l handel denne dagen, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan.

Les mer
Statistikk fra Luftfartstilsynet som viser sterk økning i antall tilfeller "uregjerglige passasjerer" fra 27 tilfeller i 2008 til 148 tilfeller i 2014

Skjenkelov i lufta

Publisert 17.09.14 - 10:39 av Luisa Klaveness

Luftfartstilsynets statistikk viser sterk økning i antall rapporterte hendelser med "uregjerlige passasjerer" på grunn av alkoholbruk. På bakken har vi skjenkelover som skal hindre fulle folk i å plage andre. Er det helt utenkelig å ha det i lufta?

Les mer

Hestehandelen om jula

Publisert 16.09.14 - 09:10 av Luisa Klaveness

Få av oss har begynt å tenke på jul, men på et møterom et sted på Stortinget kan noen snart forhandle bort en trygg og god høytid for mange tusen barn.

Les mer

Men hva er egentlig problemet?

Publisert 09.09.14 - 15:49 av Luisa Klaveness

Journalisten hadde intervjuet meg en stund før han spurte: - Men hva er egentlig problemet med å selge alkohol til mindreårige og skjenke overstadig berusede?

Les mer

Slapp håndheving av alkoholloven

Publisert 01.09.14 - 08:08 av Luisa Klaveness

IOGT og Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan har kartlagt en rekke studier og undersøkelser av kommunenes forvalting av alkoholloven. Det er stor forskjell i kommunenes behandling av brudd på salgs- og skjenkereglene. Det som fører til inndragning av bevilling ett sted kan gi en advarsel et annet sted.

Les mer

Viktig markering mot overdoser

Publisert 30.08.14 - 14:27 av Luisa Klaveness

Søndag 31. august er Verdens overdosedag. Dagen markeres over hele landet. Bak markeringen står Helsedirektoratet og en rekke organisasjoner fra rusfeltet. - Denne markeringen er viktig for å vise hvor mange som berøres når noen tar en overdose og er en ekstra påminnelse om betydningen av forebygging, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan

Les mer

ACTIS - RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan er en samfunnspåvirker innenfor ruspolitikk, og et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner på rusfeltet. Actis jobber for å redusere skadene ved bruk av alkohol, narkotika og pengespill.

Kalender - Hendelser som kommer

Idium webpubliseringWEBPUBLISERING