Siste saker

Per Gunnar Dahl har etter anmodning fra styret fratrådt sin stilling som generalsekretær i Actis.

Nyhet