Siste saker

Actis arrangerer seminar om unge og forebygging.
Kortseminar

Halvdagsseminar om ungdom og rusforebygging.

Arrangement
Eldre, lykkelig par

Gammel årgang, nye vaner

Notat
I USA drives det i flere delstater aggressiv markedsføring for leger som skriver ut anbefalinger om medisinsk marihuana.

En industri på frammarsj.

Kunnskap
Spilleautomater ble forbudt i Norge 1. juli 2007.

Våre anbefalinger til spillmeldingen.

Høringssvar

Ny artikkelserie om alkoholreklame

Kunnskap

En rapport om et fenomen som fortsatt er i støpeskjeen. 

Notat