Siste saker

Fagkonferanse

Stor konferanse om ungdom og alkohol.

arrangement
Helsesøstre har fått øremerkede midler, men opptrappingsplanen er fortsatt kun frie midler til kommunene.

Kommunale midler må styres for å nå frem.

Nyhet
Actis søker ny generalsekretær

Du skal være Actis' ansikt utad, bygge gode ...

Nyhet
Actis arrangerer seminar om eldre og alkoholbruk.
Konferanse

Gratis konferanse om eldre og alkohol.

arrangement
Rapport som oppsummerer hva vi vet om overdoser i Norge.

I 2015 var det 289 narkotikautløste dødsfall i ...

Notat