Siste saker

Seier i alkoholpolitikken

Flertall for nasjonal alkoholstrategi.

Mening
Ny rapport fra EMCDDA viser hvilke tiltak som iverksettes for rusbruk i forskjellige land i Europa.

Mer penger til rusfeltet i statsbudsjettet.

Nyhet
Tar livet av 3 millioner på verdensbasis

Hvert tjuende dødsfall er alkoholrelatert.

Kunnskap