Siste saker

Flere opplevde krangling hjemme under pandemien.

Nyhet
1 av 2 unge jenter har fått uønsket seksuell oppmerksomhet i situasjoner der jevnaldrende drikker

- når de drikker med jevnaldrende

Nyhet
Ungdom får ikke god nok rusbehandling

Unge får ikke behandlingen de har krav på.

Nyhet