Siste saker

Føtter som går opp en trapp

Omsorg, endring og inkludering er tre ...

Nyhet
Arm som putter stemmeseddel i valgurne

Dette bør du spørre lokalpolitikerne om!

Nyhet
Vi bør ha samme grense for alkoholbruk til sjøs som på land, 0,2 promille, for å hindre flere dødsulykker

Bør være samme promillegrense som på veiene.

Nyhet

Også økt bekymring for cannabis og opioider.

Nyhet