Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Cannabis kan hjelpe mot kvalme, men ikke mot kronisk smerte, ifølge EMCDDA.
Cannabis har begrenset medisinsk effekt, ifølge EMCDDA. Foto: Shutterstock

Begrenset medisinsk effekt av cannabis

I en fersk rapport går EUs narkotikabyrå gjennom hva forskningen sier om medisinsk cannabis. 

Interessen for cannabis til medisinsk bruk har vært økende de siste årene. Mange land i Europa tilbyr nå cannabis for medisinsk bruk i en eller annen form. 

Men har det egentlig noen effekt? Det har EUs narkotikabyrå EMCDDA sett på i en ny rapport.

Her kan du lese pressemeldingen.

Viktig forskjell

Rapporten skiller mellom cannabisbaserte legemidler og det som kalles medisinsk cannabis.

Cannabisbaserte legemidler er ordinære legemidler som inneholder virkestoffer fra cannabisplanten. Legemidlene har vært gjennom en omfattende prosess med testing, og er godkjente som legemidler til bruk for å behandle eller lindre plager fra ulike sykdommer.

Medisinsk cannabis er en samlebetegnelse for cannabisprodukter, som for eksempel oljer, planter eller lignende, og som ikke har vært klinisk testet og heller ikke er godkjent som legemidler.

Last ned rapporten her.

Slik brukes medisinsk cannabis i Norge.

Cannabis mot kvalme?

I rapporten ser EMCDDA nærmere på det forskningsmessige belegget for å hevde at cannabis hjelper mot en rekke sykdommer og tilstander.

En av tilstandene cannabis sies å hjelpe mot, er kvalme i forbindelse med kreftbehandling. I følge EMCDDA viser forskningen at cannabisstoffer er mer effektive enn placebo, men dårligere enn moderne medisiner. Det er lite forskning på bruk mot andre typer kvalme.

Cannabis ble også brukt for å stimulere appetitten hos Aids-pasienter. Kunnskapsoppsummeringer finner svake bevis på effekt, men med moderne Hiv-medisiner er det få som utvikler Aids.

... og kroniske smerter?

Rapporten omtaler legemiddelet Sativex, som er tilgjengelig for MS-pasienter i Norge. Her finnes det ‘moderat’ forskningsmessig belegg for effekt.

Et av de vanligste bruksområdene for medisinsk cannabis i USA er mot kroniske smerter, som leddgikt, vondt i rygg, nakke og skuldre, i tillegg til hodepine. Kunnskapsoppsummeringene viser cannabis er litt mer effektivt enn placebo, men pasientene som ble behandlet med cannabisstoffer rapporterte også langt flere negative bivirkninger.

Den siste kunnskapsoppsummeringen fant ingen forskjell mellom cannabisbaserte medisiner og placebo i behandling av døende kreftpasienter.

Kan hjelpe barn med alvorlig epilepsi

Det har vært mye oppmerksomhet om bruk av CBD mot epilepsi. I følge EMCDDA har tidligere systematiske kunnskapsoppsummeringer ikke kunnet svare klart på om CBD er trygt eller effektivt.

Senere kunnskapsoppsummeringer tyder på at CBD som supplement til andre medisiner reduserer antall epilepsianfall ved enkelte sjeldne epilepsitilstander.

For andre tilstander konkluderer EMCDDA med at det rett og slett ikke er nok bevis. Studiene som finnes er ofte små og av lav kvalitet. Fremtidig forskning vil forhåpentligvis gi et klarere bilde.

Flere bivirkninger med cannabis

Rapporten ser også på bivirkninger av bruken av cannabis i legemidler. Gruppen som fikk legemidler med cannabinoider rapporterte om flere bivirkninger og hadde større risiko for å trekke seg fra studiene enn gruppen som fikk placebo.

De vanligste bivirkningene i cannabisgruppen var svimmelhet, tørr munn, kvalme, forvirring, eufori og trøtthet.

Rapporten kartlegger også hvilke regulatoriske rammeverk som finnes rundt medisinsk cannabis og cannabisbaserte legemidler i de ulike europeiske landene og i USA.

Flere land i Europa har åpnet for medisinsk cannabis, deriblant Norge, Sverige, Finland, Danmark, Tyskland og Italia.