Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Ny studie viser at cannabis forårsaker psykiatriske symptomer
En ny stor metaanalyse slår fast at cannabis kan forårsake for eksempel depresjon og angst. Foto: Pixabay

Cannabis kan gi psykiatriske symptomer 

Ett enkelt inntak av cannabis øker sannsynligheten for psykiatriske symptomer, og effekten er stor, ifølge The Lancet. 

Sammenhengen mellom cannabis og psykotiske symptomer har vært kjent i over 150 år. En rekke studier med ulik metodikk har sannsynliggjort at det er en årsakssammenheng, men denne årsakskoblingen har likevel vært omstridt. 

Det ville være uetisk å gjennomføre kontrollerte studier der man gir cannabis til tilfeldig utvalgte forsøkspersoner for å se om de får psykoser. Derfor er det vanskelig å bevise at cannabis forårsaker psykose eller schizofreni.

Selvmedisinering?

En alternativ tolkning kan være at personer med underliggende psykiske lidelser bruker cannabis for å «behandle» lidelsene, og at den påviste sammenhengen mellom cannabis og psykisk sykdom kan forklares med selvmedisinering. 

Det finnes imidlertid en del studier der frivillige forsøkspersoner har fått enkeltdoser av cannabis i laboratorier og så har man kartlagt effektene med psykiatriske kartleggingsinstrumenter. 

Cannabis er årsaken

En ny metaanalyse oppsummerer funnene fra disse studiene og finner at et enkelt inntak av cannabis forårsaker både såkalte «positive symptomer», som hallusinasjoner, vrangforestillinger og tankeforstyrrelser, og «negative symptomer» som nedstemthet og manglende motivasjon, så vel som generelle psykiatriske tilstander, som depresjon, angst og kognitive symptomer. 

Forskerne beskriver effekten som stor. Studiene som hadde høyest kvalitet, fant de sterkeste effektene. Studien er publisert i det prestisjetunge tidsskriftet The Lancet. 

Forsøkspersonene røyket cannabis, inntok det gjennom munnen eller fikk det i sprøyte. De som fikk stoffet injisert, hadde sterkere symptomer enn de som røyket. Dosene som ble brukt i forsøkene ga en blodkonsentrasjon tilsvarende det man får ved å røyke en typisk joint. 

CBD ingen dempende effekt

Psykiatriske symptomer har hittil vært knyttet til det rusgivende cannabisstoffet THC. Man har trodd at et annet cannabisstoff – CBD – har bidratt til å dempe disse symptomene. Dette ville bety at cannabis med høyere innhold av CBD ville være mindre skadelig.

Den nye metaanalysen finner imidlertid ikke dekning for dette. Bare én av fire studier sammenlikner THC med samtidig inntak av THC og CBD. 

Det er forskjell på psykiatriske symptomer og psykiske lidelser, som schizofreni og depresjon. Den påviste sammenhengen styrker imidlertid mistanken om at det er en årsakssammenheng mellom cannabis og psykiske lidelser.