Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Siden de første lovlige cannabisutsalgene åpnet i 2014, har regelmessig bruk blant voksne økt med 40 prosent, ifølge ny rapport. Foto: Shutterstock

Flere bruker cannabis enn tobakk i Colorado

En ny rapport som ser på utviklingen i cannabisbruk etter legaliseringen, finner økt bruk i alle aldergrupper, bortsett fra de yngste. Nesten én av ti innbyggere bruker nå cannabis daglig.

Ifølge rapporten fra Colorados helsemyndigheter fortsetter regelmessig cannabisbruk å øke. I 2019 oppga 19 prosent av befolkningen over 18 år at de hadde brukt cannabis siste måned, mot 15,5 prosent i 2017.

Siden de første lovlige utsalgene åpnet i 2014, har regelmessig bruk blant voksne økt med 40 prosent, fra 13,6 prosent til 19 prosent. Bruken blant de yngste har vært stabil på rundt 20 prosent.

Også på nasjonalt nivå har det vært en økning i bruken. I 2014 var 9,5 prosent av amerikanerne regelmessige brukere. I 2019 var andelen økt til 11,9 prosent.   

Økning i alle voksengrupper

Bruken er mest utbredt blant unge voksne mellom 18 og 34 år. I denne aldersgruppen er nesten tre av ti regelmessige brukere. Halvparten av disse (15 prosent) er dagligbrukere.

Eldre aldersgrupper korter imidlertid inn på forspranget. Regelmessig bruk blant middelaldrende (35-64 år) økte fra 12,8 prosent i 2017 til 17,3 prosent i 2019. Regelmessig bruk økte også blant eldre (65+) fra 5,6 prosent i 2017 til 9,3 prosent i 2019).

Flere dagligbrukere

Økningen i regelmessig bruk følges også av en økning i dagligbruk. I 2019 brukte 9,1 prosent av innbyggerne cannabis daglig/nesten daglig, mot 7,6 prosent i 2017.

Daglig bruk er nå det typiske bruksmønsteret. Rundt halvparten av de som brukte cannabis sist måned, brukte stoffet daglig.

Ifølge de nyeste tallene er det flere som bruker cannabis daglig enn som bruker tobakk hver dag.

I aldersgruppen 18-34 år bruker nesten én av seks cannabis hver dag. Dagligbruken i aldersgruppen 26-34 år har økt mer enn 50 prosent siden 2014 (fra 9,9 prosent til 15,7 prosent). Blant unge voksne (18-24 år) har dagligbruken derimot ligget stabil på 13-14 prosent.

Dagligbruk er også blitt betydelig mer utbredt i aldersgruppen 35 til 64 år (fra 4,7 prosent til 8,1 prosent) og blant eldre over 65 år (fra 2,2 prosent til 3,8 prosent).

Endrede holdninger

Cannabis oppleves som mindre farlig når utbredelsen øker. Mer enn halvparten (52,3 prosent) av innbyggerne mener at daglig cannabisbruk medfører liten eller ingen risiko.

Blant dem som selv brukte cannabis, var det hele 83 prosent som mente at daglig bruk ikke medfører vesentlig risiko.

Cannabis-henvendelser i helsevesenet

Antallet cannabis-henvendelser til giftinformasjonssentralen har økt fra 127 i 2013 til 276 i 2019. Størst økning har det vært blant småbarn i alderen 1-5 år. I 2013 var det rundt 20 cannabisrelaterte henvendelser i denne aldersgruppen. Antallet er femdoblet til 103 i 2019.  

Antallet innleggelser på sykehus og akuttmottak på grunn av cannabisforgiftning eller negative effekter har økt betydelig i perioden 2009 til 2019, fra rundt 10 per 100.000 til rundt 74 per 100.000.