Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Man kan bli avhengig av alkohol

Som med andre rusmidler, kan man også bli avhengig av alkohol. Når bruken øker mer enn vanlig, eller når den begynner å få konsekvenser, kan det beskrives som skadelig bruk eller misbruk.

Avhengighet kjennetegnes ved at personen har mistet kontrollen over bruken, og drikker alkohol også når dette er uheldig, skader eller fører til store problemer. Det er en glidende overgang fra «normal» og relativ problemfri bruk til skadelig bruk og avhengighet.

10 ting du bør vite om ungdom og alkohol.

Langvarig bruk av alkohol kan påføre hjernecellene endringer som kjennetegnes ved økt trang til å drikke. En alkoholavhengig vil føle trang til å drikke og bruke mye tid på å skaffe seg alkohol.

Alkohol er ikke sunt.

Det kan også være vanskelig å komme seg til hektene etter drikkingen. Tap av kontroll og manglende evne til å slutte å drikke, til tross for at man ser at drikkingen fører til skade og familieproblemer, er også kjennetegn på alkoholavhengighet. 

Noen er mer utsatte for avhengighet

Alle kan bli avhengige av alkohol, men noen er mer disponerte en andre. Sannsynligvis er det en kombinasjon av genetisk sårbarhet og miljøfaktorer som fører til at en person blir avhengig av et rusmiddel.

Unge drikker stadig mindre.

Noen studier tyder på at den ene halvparten av risikoen for å bli avhengig av alkohol skyldes gener, og at miljø står for den andre halvparten. Sannsynligvis påvirker miljøet sjansen for å begynne å drikke mer enn genene, mens genene påvirker mer sjansen for å bli avhengig.

Abstinenser når man slutter

Når en person som har drukket mye alkohol, plutselig slutter å drikke, vil de oppleve en rekke fysiske og psykiske plager, kalt abstinenser. Disse kan ofte oppstå så tidlig som to timer etter drikkestopp og før promillen har nådd null.

Kvinner drikker seg syke.

Typiske abstinenssymptomer er hjertebank, økt puls, skjelving, høyt blodtrykk, svetting, kramper, kvalme og oppkast. Nedstemthet, angst, depresjon, søvnløshet og syns- eller hørselsbedrag kan også oppstå.

I noen tilfeller kan abstinensene være så alvorlige at det er en risiko for død.

Det er mye som tyder på at begynne å drikke alkohol tidlig øker sjansene for å bli avhengig av alkohol eller andre rusmidler senere i livet. Unge som begynner å drikke før de er 15 år har fire ganger så høy sjanse for å bli alkoholavhengige enn de som begynne å drikke etter fylte 20 år.

Kilder:

Mørland og Waal (2016): Rus og avhengighet
Skretting et al (2016) Rusmidler i Norge 2016. Statistikk 2016
Siquera og Smith (2015) Binge Drinking
Helland og Skjøtskift (2008) Medikamentell behandling av alkoholabstinens