Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Medisinsk cannabis er ikke effektfullt mot smerter
Forskerne har gått igjennom over 7000 pasientjournaler, men kan ikke finne bevis for at cannabis er smertelindrende. Foto: Shutterstock

Anbefaler ikke cannabis til smertelindring

Nyere studier finner ikke bevis for at cannabis er effektivt ved smertebehandling.

Det konkluderer en sammenfatning fra Den Internasjonale Verdensorganisasjonen for Smerteforskere- og Leger (IASP). Organisasjonen skrev nylig at de ikke vil anbefale cannabis til smertelindring. Den vitenskapelige litteraturen forskerne har gjennomgått inneholder data fra om lag 7000 pasienter, og prosjektet er det største og mest omfattende som er gjennomført på dette området.

Ferske retningslinjer fra britiske helsemyndigheter og smertespesialister i Australia og New Zealand konkluderer med det samme.  

En større kunnskapsoppsummering fra 2019 fant heller ingen indikasjon på at cannabinoider kan redusere opioidbruk, søvnproblemer eller smerter hos kreftpasienter som ikke får tilstrekkelig smertelindring av opioider.  

Mangel på bevis

Smerter er den hyppigst oppgitte begrunnelsen for medisinsk bruk av cannabis. Men etter å ha brukt 2,5 år på å gjennomgå den vitenskapelige litteraturen på området, konkluderte forskerne i IASP med at det er mangel på bevis for at cannabis har smertelindrende effekt hos mennesker på nåværende tidspunkt. Skadevirkningene er, på sin side, godt dokumentert.

Oftest vil de umiddelbare bivirkningene være svimmelhet, trøtthet og uoppmerksomhet. Mer alvorlige bivirkninger for cannabis kan være psykoser, selvmordstanker, hukommelse- og konsentrasjonsvansker, samt depresjon.

Må forskes mer

Pasienter med kroniske smerter er en meget utsatt gruppe, og flere av dem får ikke nok lindrende behandling. Når opiater og andre medisiner ikke gir nok smertelindring, står de i en veldig tøff situasjon. Vi trenger derfor mer forskning for å kunne hjelpe disse pasientene på en bedre måte.   

Det er fortsatt mulig at noen pasienter kan ha nytte av cannabis for enkelte tilstander. Det er derfor positivt at man forsker videre på dette, men per dags dato ser ikke forskerne noen særlig effekt ved smertebehandling.